Salmonella bestrijding bij varkens

Salmonella is een Gram-negatieve bacterie die behoort tot de familie van de Enterobacteriaceae, net zoals E. coli. Sinds een paar jaar loopt er een monitoring voor Salmonella op varkensbedrijven. De hoofdreden hiervoor is dat de mens ook besmet kan raken door het consumeren van besmet voedsel. De laatste tijd staan de slachterijen op scherp als het gaat om de salmonellastatus van het varkensbedrijf. De bedrijven waarbij de salmonella status als risico wordt aangeduid kunnen daar negatieve gevolgen aan ondervinden.

Monitoring

Bij een besmetting vertonen varkens vaak geen klinische symptomen. Een salmonella besmetting wordt meestal vastgesteld door het onderzoeken van bloedserum op antistoffen. Een positieve uitslag geeft aan dat het varken in de voorgaande periode een salmonella infectie heeft opgelopen. De Salmonella hoeft op het moment van testen dus niet meer in het varken aanwezig te zijn!

Besmetting

Salmonella kan overgedragen worden via dieren, mensen, materialen, voer, drinkwater etc. Besmetting met Salmonella bij varkens treedt voornamelijk op door opname via mest. Echter, ook ongedierte zoals ratten, muizen en vliegen kunnen een risico vormen.

Varkens die besmet zijn geraakt met Salmonella kunnen drager worden. Deze dragers gaan op sommige momenten Salmonella uitscheiden. De belangrijkste oorzaak van het uitscheiden van de kiem is stress.

Beheersing

Aanpak van Salmonella op varkensbedrijven is noodzakelijk als er klinische symptomen zichtbaar zijn of als het bedrijf in een risicocategorie wordt ingedeeld. Maar daarnaast kan de aanpak van Salmonella door o.a. hygiëne maatregelen ook leiden tot een betere groei en voederconversie. Het minimaliseren van de infectiedruk kan dus ook geld opleveren.

Hygiëne

Salmonella kan lang overleven in de omgeving. In gunstige omstandigheden kan Salmonella meerdere weken tot maanden overleven. Hygiëne is dus belangrijk om de infectiedruk te verlagen en zo horizontale verspreiding tegen te gaan. Het is zaak om de infectiecyclus te doorbreken, waarbij nieuwe opgezette dieren besmet worden door anderen.

AgroNovo heeft een speciaal concept ontwikkeld voor het verlagen van de infectiedruk in de stal. Het concept bestaat uit 3 stappen die ervoor moeten zorgen dat de infectiecyclus van salmonella doorbroken wordt.

  1. Het reinigen met enzymen zorgt ervoor dat de biofilm wordt afgebroken. Biofilm is de beschermlaag van bacteriën zoals Salmonella. Reguliere reinigingsmiddelen breken deze biofilm niet of nauwelijks af waardoor er Salmonella in de omgeving achter kan blijven.
  2. Bij een besmetting is het van belang om grondig te desinfecteren om zoveel mogelijk Salmonella bacteriën te doden. Gebruik hiervoor een oxidatief desinfectiemiddel.
  3. Om de infectiedruk laag te houden als er varkens in de stal staan die mogelijk salmonella uitscheiden kan er probiotica ingezet worden. Na reiniging en desinfectie is het zaak om de omgeving te bevolken met goede bacteriën. Op natuurlijk wijze gaan deze goede bacteriën de strijd aan met ziekteverwekkende bacteriën zoals Salmonella. Hierdoor krijgt de salmonella minder kans om zich te vermenigvuldigen waardoor de infectiedruk laag gehouden wordt.