De Rumencina Bolus

Blog: Rumencina Bolus

Auteurs: Marc Vandevelde, Justin Verstappen

Datum: woensdag 8 maart 2023

 

De Rumencina Bolus is een vernieuwend en natuurlijk product voor de rundveehouderij. Deze bolus is ontwikkeld om de pensflora te stabiliseren waardoor de productiviteit van melkkoeien verbeterd kan worden. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat de Rumencina Bolus is, hoe deze werkt en welke voordelen de bolus biedt voor veehouders.

Wat is de Rumencina Bolus?

De Rumencina Bolus (90 gr.) is een bolus die speciaal is ontworpen voor melkkoeien en andere herkauwers. De basis van de Rumencina Bolus is een functionele olie, gewonnen uit de Cashew Nutshell Liquid (CNSL). Door een uniek thermisch proces wordt de CNSL-olie geschikt gemaakt waardoor de groei en ontwikkeling van propionzuurvormende bacteriën wordt bevorderd.

Hoe werkt de Rumencina Bolus?

Daar CNSL zorgt dat er meer propionzuur wordt gevormd zullen koeien met een negatieve energiebalans snel herstellen. De pensflora wordt gestabiliseerd dankzij de goede bacteriën die beter hun werk kunnen doen. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat de CNSL de pensflora ondersteunt door de aanmaak van meer propionzuur en alsook de uitstoot van Methaan reduceert.
De Rumencina Bolus kan zowel preventief (negatieve energiebalans) als in lactatie worden toegediend.

Voordelen van de Rumencina Bolus

Door de snelle werking (na 24 à 36 uur zie je al de eerste effecten ervan) kan de bolus op de dag zelf van het afkalven worden toegediend. Ten vroegste kan de bolus 7 dagen voor het afkalven worden gegeven. Je hebt dan minder kans op een negatieve energiebalans.

De bolus is volledig verteerbaar, er blijft niets achter in de pens. De Rumencina bolus wordt nooit opgeboerd en is dus veilig voor de omgeving.
In lactatie is het ook zeer interessant om de bolus te gebruiken. Bij stijging beta-hydroxyboterzuur waarden, afhankelijk van de ernst, kan alleen onze bolus worden toegediend of samen met bv propyleenglycol. Door de vrij snelle werking van de Rumencina Bolus kan de toediening van propyleenglycol eventueel met een paar dagen worden ingekort.
Daar het een natuurlijk product is heb je geen residuen in melk en vlees.

Proef Rumencina Bolus

Er werden reeds verschillende praktijkproeven in de Benelux uitgevoerd, o.a. op een melkveebedrijf met ongeveer 150 melkkoeien, waar gebruik wordt gemaakt van een Herd Navigator TM van Delaval. Er werden 2 groepen vergeleken; 1 groep met Monensin en de andere met de Rumencina Bolus. Hierdoor hadden we de eerste 60 dagen van de lactatie het BHBZ-verloop in de melk kunnen registreren. Deze praktijkproef werd continue opgevolgd door een erkend rundvee dierenarts.

De resultaten van de proef gaven even goede resultaten in beide groepen.
De proeven die tot nu toe zijn uitgevoerd in Spanje, Italië, België en Nederland, laten zien dat het product goed werkt. De recente introductie van de Rumencina Bolus in de Nederlandse markt en de ervaringen in België bevestigen de werking in de praktijk.

 

 

De Rumencina Bolus is “de natuurlijke ondersteuning” voor een gezonde energiebalans bij de koe.

 

Rumencina Mini Bolus

De Rumencina Bolus is ook verkrijgbaar in de vorm van een mini Bolus (7 gr.) voor melkgeiten, schapen en kalveren.

Conclusie

De Rumencina Bolus is een innovatief product dat de veehouder en zijn dieren tal van voordelen biedt o.a. de snelle werking, de volledige verteerbaarheid in de pens, de bolus wordt nooit opgeboerd en mag zowel preventief als in lactatie worden toegediend. Dankzij de positieve ervaringen opgedaan door de dierenartsen en veehouders in de praktijk worden er meer en meer herhalingsaankopen gedaan. Bovendien wordt de Rumencina Bolus tegen een zeer interessante prijs aangeboden. Tot slot is de Rumencina Bolus dé natuurlijke ondersteuning voor een gezonde energiebalans bij de koe.