Salmonella bestrijding bij pluimvee

Salmonella is een Gramnegatieve bacterie die behoort tot de familie van de Enterobacteriaceae, net zoals E. coli. Bij salmonellose van pluimvee dient onderscheid gemaakt te worden tussen de gastheerspecifieke en de niet-gastheerspecifieke Salmonella’s.

De gastheerspecifieke Salmonella Gallinarum en Salmonella Pullorum zijn zeer ziekteverwekkend voor pluimvee. Niet-gastheerspecifieke Salmonella’s kunnen ook zoogdieren, waaronder de mens besmetten. De 2 belangrijkste types zijn Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. Een andere bekende is Salmonella Java, omdat deze heel hardnekkig uit de stal te krijgen is. Tegenwoordig hoort daar Salmonella infantis bij.

Monitoring

Omdat de mens behoorlijk ziek kan worden van een salmonella besmetting heeft de EU vastgesteld dat vlees en eieren uit de pluimveesector geen salmonella mogen bevatten. Daarom zijn er landelijk verschillende regels en plannen opgesteld om Salmonella terug te dringen. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op de hygiëne in pluimveestallen en slachterijen.

Besmetting

De besmetting van pluimvee met Salmonella treedt meestal op via de bek door het oppikken van besmet materiaal. De belangrijkste besmettingsbronnen zijn mest, ongedierte, voer/drinkwater, mensen en gereedschappen. Jonge vlees- en legkuikens zijn duidelijk gevoeliger voor een infectie. Dit heeft te maken met een onontwikkelde immuniteit en onvoldoende gevormde kolonisatieresistente flora. Als er nog Salmonella in de stal aanwezig is zal deze gemakkelijk aanslaan en verspreiden over het koppel.

Beheersing

Het voorkomen van een Salmonella besmetting heeft vooral te maken met optimale hygiëne. Het reinigen en ontsmetten van de stal tijdens leegstand maar ook hygiëne van voer en drinkwater. Daarnaast is hygiënisch werken (hygiënesluis, bedrijfskleding etc.) en ongedierte bestrijding van belang. Vaccinatie kan een hulpmiddel zijn om besmetting te voorkomen.

Hygiëne

Salmonella kan lang overleven in de omgeving. In gunstige omstandigheden kan Salmonella meerdere maanden overleven. Hygiëne is dus belangrijk om de infectiedruk te verlagen en zo horizontale verspreiding tegen te gaan. Het is zaak om de infectiecyclus te doorbreken, waarbij nieuwe opgezette dieren besmet worden door achtergebleven Salmonella.

AgroNovo heeft een speciaal concept ontwikkeld voor het verlagen van de infectiedruk in de stal. Het concept bestaat uit 3 stappen die ervoor moeten zorgen dat de infectiecyclus van salmonella doorbroken wordt.

Het reinigen met enzymen zorgt ervoor dat de biofilm wordt afgebroken. Biofilm is de beschermlaag van bacteriën zoals Salmonella. Reguliere reinigingsmiddelen breken deze biofilm niet of nauwelijks af waardoor er Salmonella in de omgeving achter kan blijven.

Bij een besmetting is het van belang om grondig te desinfecteren om zoveel mogelijk Salmonella bacteriën te doden. Gebruik hiervoor een oxidatief desinfectiemiddel.
Na reiniging en desinfectie is het zaak om de omgeving te bevolken met goede bacteriën. Op natuurlijk wijze gaan deze goede bacteriën de strijd aan met ziekteverwekkende bacteriën zoals Salmonella. Hierdoor krijgt de salmonella minder kans om zich te vermenigvuldigen waardoor de infectiedruk laag gehouden wordt.