Opstart vleeskuikens

Van nature nemen net uitgekomen kuikens de ontlasting van het moederdier op waardoor de kolonisatie van bacteriën in de darm snel plaatsvindt. Bij commercieel gehouden dieren komen de kuikens niet meer in contact met de moeder. In de broederij wordt er zelfs veel energie gestoken in sanitaire en hygiënische maatregelen om eendagskuikens te beschermen tegen vroege blootstelling aan bacteriën. Deze maatregelen zullen het aantal pathogenen in de omgeving reduceren, maar ook het aantal nuttige bacteriën. Daarnaast zorgen het hatch window, de behandelingen en het transport ervoor dat het zelfs 48 tot 72 uur kan duren voordat een kuiken toegang krijgt tot voer en water. Hierdoor is er weinig gelegenheid voor een snelle ontwikkeling van een beschermende darmflora die succesvol kan concurreren met pathogenen.

Eendagskuikens

De eerste levensdagen van de kuikens vormen een kritieke periode met een hoog risico op infecties. De ideale strategie om de darmgezondheid te verbeteren zou op de eerste gelegenheid na het uitkomen moeten plaatsvinden. Hier wordt tegenwoordig op ingespeeld met broederijsystemen waarbij de kuikens direct na uitkomen toegang hebben tot voer en water. Probiotica en competitieve exclusie benaderingen worden ook al jaren toegepast in de pluimveehouderij. Nurmi en Rantala waren de eerste die probiotica toepasten. In hun studies diende ze de darminhoud van een gezonde kip toe aan eendagskuikens en vervolgens infecteerde ze deze kuikens en een controlegroep met Salmonella. De resultaten toonden aan dat de behandelde groep significant minder was geïnfecteerd in vergelijk tot de controlegroep (Rantala & Nurmi, 1973).

Probiotica

Probiotica kan gebruikt worden als een hulpmiddel om de microbiële gemeenschap in de darm gunstig te beïnvloeden. Zeker bij eendagskuikens waarvan de darm nog steriel is en de bacteriën die darm gaan koloniseren belangrijk zijn bij de ontwikkeling van de beschermende mucuslaag en zowel de aangeboren als de verworven immuniteit. De eerste darmbewoners beïnvloeden het functioneren van het immuunsysteem dat op latere leeftijd voldoende bescherming moet bieden tegen infecties. Onderzoek laat zien dat een verstoring van de vroege kolonisatie van de darm een langdurig negatief effect heeft op de werking van het immuunsysteem. Zo hebben Schokker et al. (2014) aangetoond dat het toedienen van antibiotica aan eendagskuikens de microbiële samenstelling en de ontwikkeling van het immuunsysteem beïnvloed wat mogelijk leidt tot verminderde immunocompetentie op latere leeftijd.

Opvang kuikens

De stal waarin de kuikens worden opgevangen moet natuurlijk zo schoon mogelijk zijn. Dit wil zeggen dat er geen horizontale besmetting mag plaatsvinden door achtergebleven pathogenen van de vorige ronde. AgroNovo heeft een speciaal concept ontwikkeld voor het minimaliseren van de infectiedruk in de stal. Het concept bestaat uit 3 stappen die ervoor moeten zorgen dat de kuikens in een schone omgeving terecht komen.

1. Enzymatische reiniging

Het reinigen met enzymen zorgt ervoor dat de biofilm wordt afgebroken. Biofilm is de beschermlaag van bacteriën. Reguliere reinigingsmiddelen (ontvetters) breken deze biofilm niet of nauwelijks af waardoor er pathogenen in de omgeving achter kunnen blijven.
Panazym+ is een inweekmiddel op basis van enzymen en zorgt voor de verwijdering van hardnekkige organische vervuiling en biofilm.

2. Oxidatieve desinfectie
Daarna is het van belang om grondig te desinfecteren om zoveel mogelijk pathogenen te doden. Gebruik hiervoor een oxidatief desinfectiemiddel.

3. Probiotica
Na reiniging en desinfectie is het zaak om de omgeving te bevolken met goede bacteriën. Op natuurlijk wijze gaan deze goede bacteriën de strijd aan met ziekteverwekkende bacteriën. Door middel van competitieve exclusie krijgen pathogenen minder kans om zich te vermenigvuldigen waardoor de infectiedruk laag gehouden wordt.

Orgaferment is een omgevingsspray die is samengesteld uit een selectie probiotische bacteriën. Het sprayen van Orgaferment in de stal zorgt ervoor dat de kuikens en de omgeving worden bevolkt met gunstige bacteriën.

Orgabase is een vochtige kruimel op basis van pro- en prebiotica. Het strooien van Orgabase op het kuikenpapier zorgt ervoor dat de kuikens direct na aankomst in de stal in contact komen met gunstige bacteriën door het oppikken van de kruimel.

Het opstarten van vleeskuikens met Orgabase leidt tot betere darmgezondheid, getuige een hoger gewicht van de spier- en kliermaag en langere villi. Dit heeft Gerwin Bouwhuis van GVP Emmen onlangs onderzocht in een veldproef. Om effect te hebben dient Orgabase wel vers te zijn en moeten randzaken zoals drinkwater en klimaat in orde zijn.

Bekijk het artikel op WorldPoultry.net of in PDF