Kreupelheid

Kreupelheid is een groeiend probleem in de moderne pluimveehouderij en eén van de significante doodsoorzaken bij vleeskuikens. De kuikens worden beperkt in hun natuurlijke bewegingen, wat resulteert in minder voer- en wateropname. Daarbij is de kans op ziekte en sterfte hoger en leidt het tot aanzienlijke economische verliezen. Er zijn verschillende benaderingen om de incidentie van kreupelheid te verlagen, maar hoe kan probiotica een invloed hebben?

Heupkopnecrose

De meest voorkomende oorzaak van kreupelheid bij commerciële vleeskuikens is bacteriële chondronecrose met osteomyelitis (BCO), voorheen bekend als heupkopnecrose. Heupkopnecrose/BCO wordt veroorzaakt door bacteriën die de gewrichten bereiken via de bloedvaten die het bot en het kraakbeen onderhouden. De getransloceerde bacteriën hechten zich bij voorkeur in de groeiplaten van groeiende botten, waar ze zich vestigen in de haarscheurtjes die ontstaan door hoge belasting op een onvolgroeid bot. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de heupgewrichten en het bovenste (proximale) gedeelte van het dij- en scheenbeen omdat dit einde sneller groeit dan het onderste.

heupkopnecrose

Infectieroute

Omdat het immuunsysteem van het kuiken geen toegang heeft tot deze microfracturen, kunnen de bacteriën snel groeien en beginnen met het vernietigen van botmineralen. De schade veroorzaakt door de abcessen van bacteriën leidt, in eerste instantie tot subklinische letsels en uiteindelijk, zonder ingrijpen, tot kreupelheid. Deze bacteriën kunnen binnen komen via het ademhalingssysteem of via translocatie vanuit het maagdarmkanaal. Stress heeft een belangrijke invloed op translocatie vanuit het maagdarmkanaal. Door stress gaan de tight junctions open staan en wordt de immuniteit onderdrukt waardoor bacteriën in de bloedsomloop terecht kunnen komen. Zodra deze bacteriën de bloedsomloop binnenkomen, kunnen zij de haarvaten die de botten irrigeren bereiken.

Voorkomen

Probiotica kunnen theoretisch gezien de ontwikkeling van BCO belemmeren door het verminderen van het aantal pathogene bacteriën in het maagdarmkanaal, door verbetering van de darmgezondheid en het creëren van een mucosale barrière in het maagdarmkanaal. Daarmee wordt de bacteriële lekkage (translocatie) door de darmwand vermindert en het immuunsysteem gestimuleerd om getransloceerde bacteriën beter te elimineren. Intestinale bescherming door probiotische supplementen kan ertoe leiden dat minder bacteriën het gewrichtsoppervlak bereiken, waardoor het effect van BCO en vervolgens kreupelheid wordt verminderd.