Kwaliteit

Kwaliteit 2022/2023

 

 

Voorwoord 

Onze missie is proactief zijn in dierengezondheid. In de professionele veehouderij streeft AgroNovo naar een proactieve aanpak van diergezondheidsproblemen. Dit doen wij door ontwikkeling en verkoop van wetenschappelijk onderbouwde producten en concepten voor de veevoederindustrie, dierenartsen en veehouders in de Benelux. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten met kennis en advies voor het creëren van een gezonde veestapel. Deze synergetische aanpak leidt tot reductie van het antibioticagebruik en een beter rendement. 2022/2023

Directieverklaring
De directie is verantwoordelijk voor de beoordeling van het kwaliteits- en voederveiligheidssysteem. Dit moet ten minste jaarlijks worden gedaan of vaker in geval van grote veranderingen. Deze evaluatie omvat de maatregelen om de kwaliteits- en voederveiligheidsrisico’s in het kader van het kwaliteits- en voederveiligheidssystem te beheersen en voor het verbeteringsproces. 

Managementsysteem
Het handboek van Agronovo B.V. bevat de beschrijving van ons management systeem, waarbij GMP+ als uitgangspunt is genomen. De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en voldoening aan wet- en regelgeving en aangegeven normen. De kwaliteitsmanager is belast met het beheer van het managementsysteem. Als lid van het management zullen alle medewerkers de doelen van het managementsysteem begrijpen en zijn ze in staat benodigde voorschriften uit te voeren. Aan alle werknemers is opgedragen te voldoen aan wat in het managementsysteem is voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem beoordelen. 

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten
De directie van Agronovo B.V. verklaart hierbij, dat zij een managementsysteem heeft geïntegreerd binnen de totale bedrijfsorganisatie. Dit managementsysteem voldoet tenminste aan de geldende wet en -regelgeving en aan de eisen die GMP+ hier aan stellen. Agronovo B.V. natuurlijk innovatief, levert d.m.v. innovatieve en natuurlijke producten en diensten toegevoegde waarde leveren aan de veevoederindustrie, dierenartsen, veehouders en de Paardenhouderij in Nederland en België. 

Klantwensen
De wens van de klant staat bij ons centraal. Dit zorgt er voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft. In het kwaliteitshandboek staat beschreven hoe onze organisatie er voor zorgt dat we blijven voldoen aan alle belangrijke aspecten. Jaarlijks zullen we de ervaringen omtrent de klantwensen actualiseren in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem. 

Voederveiligheid
We besteden aandacht aan de voederveiligheid door middel van een HACCP team, leveranciersbeoordelingen die jaarlijks gecontroleerd worden en een interne nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te houden. 

Doelen
Doelstelling 1

Continu bij elkaar brengen van wet en regelgeving inclusief implementatie daarvan.

Doelstelling 2

Een keer in de 14 dagen kennis op doen op gebied van kwaliteitszorg d.m.v. externe consultatie.

Doelstelling 3 

Bij vragen/opmerkingen/klachten binnen 1 dag reageren op een reactie van de klant. 

Doelstelling 4 

Het meer passend maken van onze eigen organisatie met betrekking tot het nieuwe kwaliteitshandboek, dit wordt afgerond in de directiebeoordeling in 2022.

Productkwaliteit
Een hoge kwaliteitsstandaard is onderdeel van AgroNovo’s bedrijfsvoering. Onze producten voldoen ten alle tijden aan de wettelijke eisen en zijn GMP+ gecertificeerd. Verder wordt onderzoek gedaan naar verbeteringen die de producten en de organisatie ten goede komen, rekening houdend met de wettelijke eisen met betrekking tot de voedselveiligheid. 

Communicatie
Naast direct telefonisch en persoonlijk contact met onze klanten, communiceren wij via onze video diensten, webshop en sociale media. Verder krijgt het personeel een exemplaar van de directieverklaring, de directiebeoordeling en een interne nieuwsbrief om ze op de hoogte te houden van de kwaliteit en alle verdere ontwikkelingen in het bedrijf. 

Corrigerende, preventieve en verbeterende maatregelen
Iedere werknemer binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten binnen de organisatie aan te geven. 

Privacy
AgroNovo B.V. verklaart dat zij voldoet aan alle geldende wet en regelgeving op het gebied van privacy en de persoonsgegevens van haar medewerkers alleen gebruikt voor de noodzakelijke doelen. 

Doelstellingen
Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd en geëvalueerd. 

Naam: Johan van der Elsen, Gino Totté 

Functie: Directie