Lactatie koe

De droogstand bij melkkoeien is voor veel bedrijven een zwakke schakel. Droogstaande koeien leveren namelijk geen directe bijdrage aan het bedrijf. De droogstand is volgens AgroNovo de belangrijkste periode als voorbereiding op een succesvolle lactatie.

Hoewel de droogstand een rustperiode betekent voor het uierweefsel geeft de groeispurt van het kalf behoorlijk wat stress aan de koe. Dit kan opgevangen worden door voldoende antioxidanten zoals vitaminen E en Se.

Een goed verloop van de droogstand is dus bepalend voor een goede opstart, succesvolle lactatie en de hoogte van de melkproductie.

Lactatie bij melkkoeien optimaliseren

Voor hoogproductief melkvee is het belangrijk dat ze bij de opstart en tijdens de lactatie voldoende worden ondersteund. Een uitgebalanceerde en geconcentreerde mix van de belangrijkste vitaminen en mineralen en het verminderen van schadelijke gevolgen van mycotoxinen en endotoxinen is hierbij van belang.