Vitaminen en mineralen vleesvee

In de laatste maanden van het jaar komt al het vleesvee terug op stal. Dit is het moment om te werken aan de vitaminen en mineralenstatus van de dieren. Gras voorziet runderen namelijk slechts in 50% van hun behoefte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen. Ook het winterrantsoen voldoet niet aan de behoefte van de dieren.

 

Het hele jaar door is de voorziening dus ruim onvoldoende. Bijvoederen van zowel het jongvee, mestvee en (zoog)koeien met een supplement is dan ook meer dan noodzakelijk. De voortdurende druk op het immuniteitssysteem, de grote dagelijkse groei en de enorme massa aan spieren zorgen voor een grote behoefte aan mineralen en vitaminen.

Vitaminen en mineralen fungeren als enzymen, co-enzymen en antioxidanten en zijn dus een belangrijk onderdeel van alle fysiologische en pathofysiologische processen die zich afspelen in het dier. Hieronder vind u enkele belangrijke voordelen van een goede vitaminen- en mineralenstatus:

Jongvee/Vleesvee

 • Betere immuniteit
 • Beter vleeskwaliteit (bewaring, malsheid, kleur)
 • Beter bestand tegen stresssituaties (verhokken, onthoornen, vaccineren)
 • Grotere gemiddelde dagelijkse groei
 • Minder ziekte en sterfte door luchtwegaandoeningen
 • Vroege en stabiele bronst

(Zoog)Koeien

 • Betere immuniteit
 • Beter bestand tegen stresssituaties
 • Ondersteunt de behandeling en genezing van schurft
 • Betere weerstand tegen schurft
 • Fittere kalveren
 • Betere biestkwaliteit en betere opname door kalf
 • Minder koeien die aan de nageboorte staan
 • Vroege en stabiele bronst na kalving

Een gezond dier presteert op alle vlakken beter en dit verhoogt het rendement!

Gerelateerde producten