Pensverzuring

De laatste jaren is de melkproductie bij de koeien enorm gestegen. Om dit te bereiken moest ook de energiedichtheid van het voer stijgen. Niet enkel de ruwvoerkwaliteit is erop vooruit gegaan, de rantsoenen zijn ook steeds meer krachtvoeders of krachtvoerachtige bijproducten gaan bevatten. Door dit laatste is de herkauwactiviteit en de speekselproductie enorm verminderd waardoor de pens zijn bufferende werking verliest en organische zuren zich gaan opstapelen. Dit leidt tot een daling van de pens pH. Is deze pH gedurende meer dan 3 uur per dag beneden 5,6 dan spreken we van subacute pensverzuring (SARA).

Het proces

De organische zuren die ontstaan bij de fermentatie in de pens moeten zo snel mogelijk de pens kunnen verlaten of geneutraliseerd worden door het speeksel. Bij ruwvoer van slechte kwaliteit of een te klein aandeel aan ruwvoer in het rantsoen is de herkauwactiviteit sterk gedaald waardoor te weinig speeksel in de pens terecht komt. Dit speeksel bevat natriumbicarbonaat wat de zuren kan neutraliseren. Goed ontwikkelde en werkende penspapillen zijn nodig om zo snel mogelijk de zuren op te nemen uit de pens. Onvoldoende ontwikkelde papillen door een slechte jongvee opfok zijn dus zeer nadelig. Ook lokale ontstekingen of celwandverdikkingen (tgv wormen, mycotoxinen, endotoxinen,”¦) van de papillen dragen bij tot een slechtere absorptie van de organische zuren. Tijdens de droogstand kan ook het aantal papillen en hun lengte sterk dalen. Dit resulteert ook tot een slechtere absorptiecapaciteit tijdens de lactatie.

De gevolgen

De gevolgen van pensverzuring zijn de volgende:

 • Voeropname daalt
 • Structuur uit rantsoen slechter verteerbaar
 • Melkvetdepressie, melkproductiedaling
 • Onstabiele en verminderde pensflora
 • Beschadigde pensmucosa
 • Diarree
 • Laminitis
 • Leverabcessen
 • Stijgende bacteriële endotoxineproductie
 • Algemeen ontstekingsbeeld in bloed

Voorkomen is beter dan genezen

Hieronder volgen enkele zaken die u kunt uitvoeren om pensverzuring te voorkomen:

 • Voldoende structuur in voer
 • Voorkom selectie van het voer door de koeien
 • Gebruik TMR rantsoen bij de melkkoeien
 • Zorg voor goede ruwvoeders
 • 2 maal per dag voeren
 • Correct droogstandsrantsoen
 • Correct lactatierantsoen
 • Goede jongvee opfok

Wat biedt AgroNovo u in de strijd tegen pensverzuring:

 • Rantsoenen op maat voor jongvee, droogstand en lactatie
 • Zuren ter bevordering van optimale ruwvoerkwaliteit in de kuil en aan het voerhek

Gerelateerde producten