Mastitis koe

Mastitis is een infectie van de uier met omgevings- of koegebonden bacteriën, schimmels of gisten. Deze veroorzaken een ontsteking in het uierweefsel. Dit kan zich uiten in een klinische mastitis waarbij de melk afwijkend is, eventueel in combinatie met gezwollen uierweefsel en/of ziekteverschijnselen bij de koe. Subklinische mastitis is visueel moeilijker op te merken, de koe heeft enkel een verhoogd celgetal en is niet ziek. Hygiëne in de melkput en omgeving en een goed uitgebalanceerd rantsoen zijn cruciaal om het risico op een verhoogd celgetal te verminderen.

Gevolgen mastitis koe

Mastitis vormt een groot gevaar voor de huidige en toekomstige melkproductie en voor de melkkwaliteit. Naast de economische schade door gedaalde producties zijn er ook zware verliezen door dierenartskosten, behandelingskosten, tijdverlies en het opruimen van chronisch geïnfecteerde koeien. Per koe per jaar kost deze aandoening al gauw tot 100 euro en de behandeling van 1 geval kost al snel bijna 250 euro. Het gebruik van antibiotica, het aangetaste dierenwelzijn en het weggieten van de antibioticamelk zorgen naast een economisch probleem ook voor een maatschappelijk probleem. Het melken verloopt ook minder vlot en de arbeidsvreugde van de veehouder neemt af. De gevolgen kunnen dus erg ingrijpend zijn bij mastitis koe.

Preventie van mastitis bij koeien

Een strikt hygiëne management en een uitgebalanceerd voer met voederadditieven kunnen de incidentie van mastitis en een verhoogd celgetal sterk verlagen. De kans op besmetting wordt hierdoor gereduceerd en de immuniteit van de koe geoptimaliseerd.

Lactatie bij melkkoeien optimaliseren

Tevens is het ook belangrijk de lactatie te optimaliseren om zo andere ziekten te vermijden die ook de kans op mastitis bij koeien verhogen. Een uitgebalanceerd voeder tijdens de lactatie en droogstand zijn hiervoor cruciaal. Bij AgroNovo zijn we ervan overtuigd dat de droogstand de belangrijkste periode is ter voorbereiding van een succesvolle en gezonde lactatie. Aangezien droogstaande koeien geen directe opbrengstwaarde leveren aan het bedrijf is dit vaak de zwakke schakel van het melkveebedrijf. Tijdens deze rustperiode voor het uierweefsel ervaart de koe toch heel wat stress door de groeispurt van het kalf. De droogstand far off samenstelling ondersteunt de koe met antioxidanten om haar weerstand te verhogen.

Tijdens de lactatie is het belangrijk dat de koeien voldoende worden ondersteund met vitaminen en mineralen. De koe levert elke dag een topprestatie en het ruwvoeder voorziet haar niet in haar behoefte van vitaminen en mineralen. Suppletie is noodzakelijk om de weerstand en de immuniteit van de koe te verhogen, de vruchtbaarheid te verbeteren, de lever te ondersteunen en de klauwgezondheid te verbeteren. Dit alles leidt tot een betere uiergezondheid en fertiliteit, een gezondere en efficiëntere koe met minder antibioticagebruik.