Hittestress bij koeien

In de zomermaanden hebben we weer te maken met korte of langere periodes van hoge temperaturen. Dit weer is misschien wel aangenaam voor de veehouder en zijn familie maar niet voor de veestapel en in het bijzonder de lacterende koeien.

De comfort zone van een koe ligt tussen de 5 en 20°C. Dit wil zeggen dat binnen deze grenzen een koe geen extra energie nodig heeft om haar lichaamstemperatuur op peil te houden. Boven de 20°C ervaart de koe ‘hitte stress’. Als reactie op deze warmte treden er verschillende fysiologische mechanismen in werking die ervoor zorgen dat de lichaamstemperatuur op peil kan blijven.

 1. Hyperventilatie
 2. Zweten
 3. Herkauwactiviteit
 4. Darmmotiliteit
 5. Wateropname
 6. Eetlust

Dit alles heeft ernstige gevolgen voor de productie van de melkkoeien. Als gevolg van de mindere voeropname en tragere verteringssnelheid is er gevaar voor pensverzuring, zal de algemene melkproductie dalen en zal er ook een melkvetdepressie optreden. Er ontstaat een groot verlies van elektrolyten door het vochtverlies via de ademhaling en het zweten met daaraan gekoppeld een verstoring van de zuur-base balans. Ook de toekomstige melkproductie is verminderd door deze periode van stress.

Hittestress in een grafiek

Op dagen met temperaturen boven de 20°C kan men wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen om de productieverliezen en het ongemak voor de runderen zoveel mogelijk te beperken.

 1. Voldoende vers en koel water voorzien
 2. Voldoende en smakelijk voer aanbieden in de koelere periodes
 3. Zorg voor een rantsoen met voldoende structuur
 4. Verhoog lichtjes het aandeel krachtvoerachtigen in het rantsoen
 5. Voeg eventueel hoogwaardige vetten toe aan het rantsoen
 6. Eventueel bicarbonaat toevoegen

Een extra aandachtspunt tijdens de warme zomermaanden is ook de bewaring van de (kuil)voeders. De tragere uitkuilsnelheid in deze periode samen met de hogere omgevingstemperaturen zorgen ervoor dat de kuil makkelijker kan gaan broeien. Hou het voedsel hiervoor goed in de gaten door regelmatig het voer zelf vast te nemen en te controleren op warmte en afwijkende geur.

Gerelateerde producten